Senet Nedir ve Nasıl Doldurulur ?

19 Ekim 2012, 06:53:28 Türkiye Gündemi 2 yorum yapıldı 2.585 kişi okudu
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati

Senet Nedir ?

Senet bir kişinin bir borç karşılığı alacaklıya imza karşılığı düzenleyerek vermiş olduğu bir kıymetli evraktır. Senette bir borçlu bir de alacaklı bulunur. Senet için herhangi bir kişi gerekmez yanında , iki kişi kendi aralarında seneti imzalamak suretiyle düzenleyebilmektedirler. Borçlunun adı,soyadı,adresi ve bu senetle ilgili tutar yazıyla ve rakamla yazılmak suretiyle düzenlenir. Daha sonra keşide tarihi atılır. Şayet gerekirse senet üzerinde hangi mahkemenin yetkili olduğu konusu belirtililmek suretiyle senet düzenlenir. Bir seneti düzenlemek için üçüncü bir şahısa gerek duyulmaz, iki kişi yeterlidir. Eğer senet firma adına düzenlenmişse senetin üzerinde kaşe ve şirket yetkilisinin imzası bulunmalıdır.  Her kağıt senet hükmünü taşımaz. Senet kanunca kıymetli evrak olarak belirtilmektedir.  Bu yüzden her belge bir senet hükmü taşımadığından dolayı. Bu özelliklere ihtiva eden özel kanunca belirtilmiş şekillerde olan basılı kağıtlar bono hükmündedir. Bunların üzerinde vade tarihi, düzenleme tarihi, borçlunun ismi, alacaklının ismi gibi bilgiler yazılır. Özel basımlı bir kağıttır. 

Senet Türleri Nelerdir ?
 
Senetler Türk Ticaret Kanununca düzenlenen kambiyo senetleri  ( poliçe , çek , bono ) ve menkul kıymetler adı altında düzenlenen senetler vardır. Menkul kıymetler adı altında düzenlenen senetlerde bir kağıt ortamına ihtiyaç duyulmaz. Bunlar bir disket bir cd ile kayıt altına alınabilirler.  Bunlar daha ziyade taşınmaz bir malın menkul kıymet haline getirilmiş senetleridir. Bunlara örnek olarak hisse senetleri, kar-zarar ortaklığı senetleri , oydan yoksun hisse senetleri , emtia senedi gibi değişik isimler alabilirler. Fakat bunlar bono , çek, poliçe gibi bir kağıt üzerinde düzenlenmezler. Bunlar bir hakkın karşılığı olan senetlerdir. Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenen kambiyo senetleri borç ve alacak ilişkilerini belirlemek için kullanılır.
 
Senet Nasıl Doldurulur ?
 
Ya şahışlar tarafından yada ticari ünvana sahip şirketler tarafından düzenlenebilirler. Resimde gözüktüğü gibi eğer iki kişi arasında senet düzenlenecek ise senetin alt tarafında borçlunun adının soyadının adresinin ve tc kimlik bilgilerinin yer aldı bölüm mevcuttur. Şayet istenirse kefille ilgili yine alt bölümde borçlunun hemen altında yer alan bir kefil bölümü vardır. Borçlu sağ taraftaki bölüme iki imza atar, kefil var ise o da iki imza atar. Şayet borçlu borcunu ödemediği taktirde kefil bu borçtan sorumlu olur. Senetin üst kısımında vade tarihi bulunur. Yan tarafında senetin meblağsını belirten rakamla yazılan bölüm tl ve kuruş olarak vardır. Ayrıca senete en sağ üst bölüme yazmak koşuluyla bir numara da verilebilir. Senette senetin ödenecek olan tarihi ve senet kimin adına düzenlenmiş ise onun ismi yazılır. Eğer şahıs ise şahsın adı soyadı, eğer bir şirket ise şirketin ticari ünvanı yazılır. Daha sonra bunların altında senet karşılığında mağlen yazmak suretiyle bu senetin karşılığı bütün malvarlığı ile de sorumlu olduğu belirtilebilir.  Bir de senetin ödenmemesi durumda hangi mahkelemerin selayette olduğuna dair bulunan bölüme de şehrin ismi yazılır. Yukarıda senet üzerinde rakamla belirtilmiş olan borç miktarı yine senetin ortasında yazıyla yazılmak suretiyle teyit edilir. Eğer Rakam ve yazı farklı ise yazı geçerlidir.  

Senette Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır ?

Senette zaman aşımı süresi vade tarihinden itibaren üç senedir.  Hamilin cirantaya karşı olan zaman aşımı süresi ise bir senedir. Cirantaların birbirlerine karşı olan zaman aşımı süresi ise 6 aydır. Eğer borçlu itiraz ettiği taktirde beş iş günü içerisinde herhangi bir icra takibi olursa ve bu borcun olmadığını yada imzanın sahte olduğunu yada senet üzerinde bir takım düzenlemeler yapıldığını , delinti kazıntı olduğunu itiraz etmek isterse 5 iş günü içerisinde icraya müracaat ederek haklılığını tesvik etmesi gerekir. Eğer edemez ise 10 iş günü içerisinde bu borcu ödemekle yükümlüdür.  Şayet ödemediği taktirde icra borçlu kişinin sahip olduğu mal varlıklarını borç miktarı kadar haczedebilir. Borçlu borcunu parça parça ödemek isterse bunu bildirir. Parça parça ödeme şeklini alacaklı olan kişi reddedemez . Fakat bu gecikme süresine ait olan faiz, icra masrafları var ise avukat masraflarını da borçlu ödemek zorunda kalır.

 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • TechnoratiBu haberi 2.585 kişi okudu.
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati2

Bir Cevap Yazın | Trackback URL

 1. mustafa karasoy diyor ki:

  motorsiklet alım satım yapıorum
  arkadaşıma senetle satıcaam
  senetın gecersız oldugunu duydum dogrumudur yardımcı olursanız sevınırım ?

 2. NESRİN diyor ki:

  ÇOK GÜZELSİTE

ekonometre @ twitter ekonometre @ friendfeed ekonometre @ linkedin ekonometre @ rss