Makam Tazminatı Ne Kadar

14 Ağustos 2011, 11:00:47 Yazarlar ve Yorumlar 1 yorum yapıldı 2.336 kişi okudu
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati

 

Vergi Müfettişlerinin ek göstergesi 3600 mü yoksa 2200 müdür? 657 sayılı Kanunun I sayılı Ek gösterge cetvelinin (g) bendinde; En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup,özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, ……Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin 1 inci dereceye atanması halinde 3600 ek göstergesinden faydalanması mümkündür.

Yeterlik sınavı sonucunda atanmayanlar veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilmeyenler 3600 ek göstergeden faydalanamazlar.

Vergi Müfettişlerinin Makam Tazminatı

657 sayılı Kanunun Makam Tazminatı cetvelinde En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin makam tazminatlarının 2.000 olduğu belirtilmiştir. Buna göre hangi şartlarla atanırlarsa atansınlar makam tazminatını alırlar. Yani ek göstergedeki şartlar aranamaz.

ÖSYM, Başkanına Niçin Bu Kadar Muhalif?

Vatan Gazetesinden Kıvanç EL imzalı haberine göre ÖSYM Başkanının istifa etmemesinin nedeninin emeklilikten yararlanabilme için gerekli olan 6 aylık süre olduğu ve bu süre dolmadığı için de Başkanın istifa etmediği iddia edildi.

Bu haberin yanlış olduğu ve gerçek durumun açıklaması detaylı bir şekilde http://www.memurlar.net/haber/202430/ açıklandı. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre; ÖSYM Başkanı veya 15 Ekim 2008'den önce memuriyet hizmeti bulunan herhangi bir memurun;

1- Atanmış oldukları bir görevin (istisnalar hariç) ek göstergesini hak edebilmesi için 6 ay,

2- Makam tazminatını hak edebilmesi içinse makam tazminatlı görevlerde 2 yıl çalışması gerekmektedir.

Vatan gazetesi, bu mevzuat bilgisinden yola çıkarak, ÖSYM Başkanının, atanmış olduğu kadronun özlük haklarından yararlanabilmek için 6 ay bekleyeceği sonucuna ulaşmıştır.

Oysaki, 6114 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde; Başkan, görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversitede ücretsiz izinli sayılır. Başkanlık görevi süresince, Başkanın kadrosuyla ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfisi başka bir işleme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılan Başkan, başka bir işleme gerek kalmaksızın üniversitedeki kadrosuna geri döneceği belirtilmiştir.

Ayrıca, Başkana, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekiline ödenen aylık ve sosyal yardımları; Başkan yardımcılarına, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerine ödenen aylık ve sosyal yardımları geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılması emeklilik haklarının da bu rakamlar üzerinden ödenmesi anlamına gelmez. Eğer öyle olmuş olsaydı, yürütme kurulu üyelerinin emeklilik haklarının da başkan yardımcısına verilmesi gerekirdi. Halbuki Kanun metninde Başkan Yardımcılarının emeklilik yönünden bakanlık genel müdür yardımcısı esas alınmıştır. Kanun metninde Başkanın emeklilik yönüyle ilgili hiçbir hükme yer verilmemiştir. Mali haklarla emeklilik hakları birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Maddeden de görüleceği üzere, ÖSYM Başkanının asıl kadrosu profesörlüktür. Özlük hakları profesörlük üzerinden yürümektedir. ÖSYM başkanlığı görevini yürütürken aylıksız izinli sayılmıştır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanının ek göstergesi Başkan yardımsından daha düşüktür. Hatta makam tazminatı dahi yoktur. Sebebi ise teşkilat kanununda bu konunun belirtilmemesidir. Yani yorumla emeklilik düzenlemesi yapılamaz, ancak yorumla emeklilik açısından daha aşağı durum yorumu yapılabilir.

Zaten, ÖSYM Başkanlığının teşkilat kanununda da, ÖSYM Başkanı kadrosu için ayrıca bir ek gösterge veya makam tazminatı belirlenmemiştir.

Ne hikmetse bu açıklamalar karşısında paniğe kapılan muhabirin aksine bir de televizyon kanallarında konu gündeme taşındı. Haber çok açık bir şekilde yalandı ve gerçek dışıydı. Bunu birazcık personel ve emeklilik mevzuatından anlayanlar çok rahat anlarlar. Görünen o ki ÖSYM Başkanına asıl darbe çalıştığı kurumdan geliyor. Bu demektir ki çok fazla kişinin menfaatine dokunulmuş.

Başbakanlık Bürokratlarına Önemli Bir Hatırlatma

Başbakanlık internet sayfasındaki Başbakanın özgeçmişini incelerken gözüme güncel olmayan bir metin çıktı. Yani metinde; "Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde %46.6 oy alarak büyük bir zafer kazanan Ak Parti'nin Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümeti'ni kurdu ve tekrar güvenoyu aldı."ifadesi var. Devamı ise yok. Bence olmalı. Bu özgeçmişi güncellemenizi öneririm.

ekonometre.net

 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • TechnoratiBu haberi 2.336 kişi okudu.
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati1

Bir Cevap Yazın | Trackback URL

 1. Ali KULOĞLU diyor ki:

  Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim Müfettişi, Eğitim Müfettişi, İl Eğitim Denetmeni olarak 29 yıl fiili olarak çalıştım.(bu görevlerde makam ve görev tazminatı alamadım) Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Kartal İlçe Belediyesinde müfettiş olarak çalışmaktayım ve makam tazminatı alıyorum. Bu görevde iki yıl doldurmadan emekli olmam halinde makam tazminatından yararlanabilir miyim.

ekonometre @ twitter ekonometre @ friendfeed ekonometre @ linkedin ekonometre @ rss