Kapıcıların Hakları Neler ?

05 Ekim 2011, 19:00:19 Yazarlar ve Yorumlar 69 yorum yapıldı 1 kişi okudu
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati

 

Günlük yaşantımızda genellikle her sabah karşılaştığımız ilk kişi olan kapıcılarla ilgili konular, sorunlar ve yasalar sık sık gündeme geliyor. Apartman yöneticileri ve sakinlerinin bunları bilerek hareket etmeleri gerekiyor.

Çalışma hayatı içerisinde yer alan bazı işler ve bu işleri yapanlar, işin özelliğinden dolayı ayrı bir statüye tabi tutuluyor. Bunlardan biri de kapıcılık hizmetini yerine getiren konut kapıcıları. 

Kapıcılar günlük hayatımıza o kadar çok girmişlerdir ki nerede ise bütün apartmanlarda kapıcılara rastlamak mümkündür. Hatta apartman yönetimi ile kapıcılar televizyon dizilerine bile konu oluyorlar. 

Kapıcıların çalışma şekli gerçekten diğer işlerdeki çalışma koşullarına göre çok farklılık gösteriyor. Kapıcıların ikamet ettikleri apartman veya site genellikle çalıştıkları işyerleri oluyor. Durum böyle olunca kapıcıların hizmet vermeleri hem kolaylaşmakta hem de zorlaşmaktadır. Kolaylaşmakta çünkü diğer işyerlerinde çalışanların, işe gidiş ve gelişlerde ulaşım vb sorunlarla karşılaşmaları kapıcılar için söz konusu değildir. Zorlaşmakta, çünkü apartman sakinlerine hizmet verebilmek için kendilerini günün hemen hemen bütün saatlerinde her an iş yapabilecek konumda hissetmektedirler. Apartman işyeri olarak düşünüldüğünde kat malikleri ve kapıcılar, bu işyerinin işvereni ve çalışanları olarak bir bütünlük göstermektedir. 

Bu yazı dizimizde bize yardımcı olan ve hayatımızın kolaylaşmasını sağlayan konut kapıcılarının çalışma koşullarından barınmaya kadar birçok konudaki haklarını açıklamaya çalışacağız.  

Kapıcı olan kocaya yardım eden karısının da sigortası olur mu?

Apartmanlarda kapıcı ile kat malikleri arasında iş sözleşmesi devam ederken veya sona erdikten itibaren idari veya adli mercilere intikal eden hukuki uyuşmazlıkların başında, konut kapıcısının apartman hizmetlerini ailesinin bütün fertleri ile birlikte yaptığını ve aile fertlerinin sigortasız çalıştırıldığını iddia etmesidir. 

Ülkemizde kapıcıların çoğunlukla erkek olduğu bilinen bir gerçektir. Hal böyle olunca kat malikleri kurulu veya apartman yöneticisi ile konut kapıcısı arasında iş sözleşmesi yapılmaktadır. Resmi kayıtlarda da kapıcı olarak koca gözükmektedir. Uygulamada bazı hizmetleri bazı zamanlar konut kapıcısının eşi yapmaktadır. 

Örneğin apartman merdivenlerinin temizlenmesi gibi. Bu tür hizmetlerin yapılması kocaya yardım niteliğinde görülmektedir. Yargının kararları da bu yönde.

Konut verilmesi zorunlu mu?

Apartmanda kapıcı dairesi var ise kapıcı dairesinin öncelikle kapıcılık hizmetlerini yapan kapıcıya konut olarak kullanması için tahsis edilmesi gerekir.   İmar Kanunu'nun 36. maddesine göre kapıcı daireleri ana bina içinde olabiliyor. Ayrıca brüt 40 metrekareyi geçmemek koşulu ile bahçenin herhangi bir yerinde de yapılabilir.

Kapıcı esnek süreli nasıl çalıştırılır?

KAPICILARIN mutlaka tam zamanlı çalıştırılması gerekmez. Apartman yönetimi isterse kapıcıyı kısmi süreli olarak da çalıştırılabilir. 

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlendiği sözleşmeye kısm” süreli iş sözleşmesi denir. 

Örneğin bir işyerinde, tam süreli iş sözleşmesi için haftalık 45 saat çalışma süresi ön görülmüşse, kısmi süreli(partime) çalışma bu çalışmanın 3, 4 saat gibi daha az çalışılması şeklinde değil, tam süreli çalışmanın üçte ikisinden daha az olan bir miktar kadar çalışanlar kısmi süreli olarak istihdam edilen kapıcılar olarak algılanmalı. 

Kısmi süreli iş sözleşmesinde kapıcının hangi saatler arasında ve hangi günler çalışacağının açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Part-time çalışan görevlinin sigorta primi nasıl hesaplanır?

KAPICI kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışıyorsa, her 7.5 saat bir gün kabul edilerek sigorta primi Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılır. 

Örnek: Kapıcı haftanın 3 günü günde 5 saat çalışıyorsa kapıcının bir haftalık süre içerisindeki çalışması 15 saat eder. 15 saati günlük çalışma süresi olan 7.5 saate bölersek kapıcının iki gün çalıştığını bulmuş oluruz. SGK primi de bu şekildeki çalışmaya göre her hafta iki gün çalışmış kabul edilerek yatırılır.

Başka yerde çalışanın kapıcı gözükmesi

KAPICILIK sözleşmesinin koca ile yapılmasına karşın kocanın başka işlerde çalışması nedeniyle kapıcılık görevine giren işleri fiilen eşin yapması da söz konusu olabiliyor. 

Sözleşmesi koca ile yapılmakla beraber koca bir başka işte çalışır ve kapıcılık işi fiilen karısı tarafından yürütülebilir. Örneğin koca kadrolu işçi veya Emekli Sandığı Kanunu'na tabi bir işte çalışıyorsa, bu durumda fiilen kapıcılık hizmetini yapan eşin sigortalı sayılması gerekiyor.

Kapıcının sorumlulukları ve sözleşmenin sonlandırılması

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde; iş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekir.  Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinin bir kısmı konut kapıcıları yönetmeliğine veya başka mevzuata aykırı ise sözleşme tümden geçersizliğini kaybetmez. Bu durumda sözleşmedeki aykırı hükümler geçersiz olur. Geçersiz olan hükümlerin yerini mevzuatta ki hüküm alır. 

SORUMLULUKLARI

- Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

-  Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

- Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

- Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

- Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

- Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak, 

- Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

- İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek. 

FESİH NEDENLERİ

Kapıcı iş sözleşmesini birçok sebeple sonlandırabilir. Bu sebeplerden bazıları  

- Apartman yönetiminin gerçeğe aykırı bilgiler vererek kapıcıyı yanıltarak işe alması

-  Kat malikleri ya da yöneticinin cinsel tacizde bulunması

- Apartman yönetimi tarafından kapıcının ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

- İş sözleşmesi ile belirtilen çalışma koşulları uygulanmazsa

Kapıcı belirtilen sebeplerle iş sözleşmesini sonlandırırsa kıdem tazminatı alır. Kapıcı iş sözleşmesini haklı sebeple 6 işgünü içerisinde sonlandırabilir.

KAPICILARA PRİM İADESİ!

KAPICININ birden fazla işte kapıcının çalışması halinde her konut ayrı ayrı sigorta primi öder. Ödenen primler toplamı, 5440,50 TL'yi aşarsa, aşan kısmın tamamı, iade edilir. Bunun için kapıcının talepte bulunması gerekiyor. Primlerin talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenmesi gerekiyor. Primler için kapıcıya ayrıca, gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.

Görevlinin süresi kaç gündür?

Kat malikleri, yeni işe alınan kapıcıyı belirli bir süre çalıştırıp tanıdıktan sonra apartmanda esas kapıcı olarak çalıştırmaya devam etmek isteyebilirler. Böyle bir durumda kapıcı ile deneme süreli iş sözleşmesi yapabilirler. Bu sözleşmenin süresi en çok iki ay olabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız sonlandırabilir.

Konutlarının özelliği ne olmalı?

KAPICIYA görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.  Kapıcı konutlarının alan olarak küçüklüğü ve bazı apartmanlarda da bu konutların nemli, havasız ve karanlık olmalarından dolayı sağlıksız olduğu toplumun değişik kesimleri tarafından zaman zaman dile getiriliyor.  Özellikle yeni yapılan binalarda kapıcı konutları için asgari koşulların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilerek gerekirse yapı kullanma izni verilmeyebilir.

 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • TechnoratiBu haberi 1 kişi okudu.
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati69

Bir Cevap Yazın | Trackback URL

 1. veli diyor ki:

  24 saat askri ucretle calışan kapıcının nekadar maş alması gerkiyor

 2. sedat diyor ki:

  24 saat askri ucretle calışan kapıcının nekadar maş alması gerkiyor

 3. Ali diyor ki:

  Bir kapıcı kaç bloğa bakmalı,kaç daireden sorumlu olmalı. Yöneticinin kötü davranması doğal mı?

 4. ahmet diyor ki:

  site yönetimi gecmiş yıllara dayanarak kullanmış oldugum izinleri geriye dönük izin defterine imzalatabilirmi kapıcıya ve busebebden dolayımaaşımı vermemezlıkyapabılırmı benı aydınlatırsanız sevınırım saygılar

 5. selahattin diyor ki:

  12 sene hizmet ettim bir apartmana bana yıldırma taktiği uygulayıp işten ayrılmamı istiyorlar çıkışımıda vermiyorlar 12 senelik yasal haklarımı nasıl alabilirim teşekürler

 6. serkan diyor ki:

  2008 yılı ağustos ayından 2012 yılı hazıran ayı halen bir binada kapıcılık yapmaktayım ikikez senelil izin kullandım ve bayram tatılı saatle gidip saatle geliyorum haftalık iznimde aynı saatle gidip geliyorum işlerim geldikten sonra tekraryapıyorum kendi istegimle işden ayrılırsa bi hak talep edebilirmiyim yıllık kıdem tazminatlarımı şimdiye kadaralmışım

 7. ali diyor ki:

  ben üç bloklu bir sitede kapıcılık yapmaktayım.9 senedir çalışıyorum. yönetici değişti ve yeni yönetici benim haberim olmadan iş ilanı bilgileri içeren bir kağıt asmış, sürekli beni işimle tehdit ediyor. evime yatılı misafir gelemeyeceğini söylüyor
  burada karın da çalışmak zorunda diyor karım hamile 9 senelik emeğim boşa gitsin istemiyorum ne yapmalıyım.. yardımcı olur musunuz.

 8. ismet diyor ki:

  12 yıldır kapıcıyım sigortasız işçi çalıştırma zorunluluğu gelince sigorta yapacam diye yönetim imza toplayıp çıkışımı verdiler eve ihbarname geldi şikayet etmeyi planlıyorum 12 sene önce ev karşılığında oturmak için sözleşme yaptım sözleşmede çevre temizliği günlük çöp alımı ve 15 gün arayla merdiven temizliği yazıyordu eşimle ikimiz imza attık bu sözleşmeye sonradan madde eklemişler sözleşmenin etkisi olur mu ne yapmam gerekiyor

 9. sadettin diyor ki:

  ben tek başıma 70 daireye bakıyorum bu yasalmı aramızda sözleşmeyok sabah 8.00 akşam 21.30 çalışıyorum mesayi yok

 10. aysu diyor ki:

  kapıcı tutmak zorunlu olduğundan beri çok zorluklar yaşıyoruz. eşleride temizliğe gidip ayda 2500 alınca 2-3 sene sonra arabalarını da alıp 16-30 bin arası artık havalarından geçilmiyor. Bir çok apartmanda 40 yıl çalışıp onun kadar para almayan var. arabası olmayanlar var. apartmanların çoğunda insanlar kapıcıyı görmüyor bile çalışanlar işten dönerken her türlü ihtiyaçlarını alıyorlar. yaşlı insanların çoğunun çocukları ihtiyaçlarını gideriyor veya çocukları eleman tutup baktırıyorlar.artık insanlar marketlerden toplu alış veri yapıyorlar. bir telefonla internetle her şey halloluyor. bu insanları ailelriyle birlikte içimize alıyoruz bir müddet sonra apartmandakilerle aşık atmaya kalkıyorlar. apartmanla ilgili bir şey yapılacak sa kendi akrabalarını dayatıyorlar. herş eyde kendi fikirlerini kabul ettirmek istiyorlar şu bakkaldan şunu alr mısın hayır bu bakkaldada aynısı var ordan alıcam diye dayatıyorlar. bazıları akşamdan akşama yatmaya geliyor başka işlerde çalışıyorlar. izin günlerini kendileri belirliyorla canları ne zaman isterse. izine çıkarken geçici kapıcı tutacaksın kendi seçtiğini istiyor etraftaki kapıcılara gözdağı veriyor. kendisine daha büyük daire istiyor ne iştir diye sorunca bütün apartmanlar yapıyor diye örnek gösteriyor.kazan dairesinin bir kısmını ona tahsis etmemiz için ısrar ediyor kazan dairesine 3ncü buzdolabını koyuyor Ben de yönetici olunca bu zorbalıkları gördüm.fabrikalarda çalışan işçiler ev turmak işlerine gitmek i,çin arabaya binmek zorundalar daha riskli zor alanlarda çalışanların günahı ne artık doğalgaza geçildiğinden beri yapacakları pek bi şey yok yan gelip yatıyor veya isteyenlerin işlerini para karşılığında yapıyorlar. esas olan güvenlik dertleri para gözleri başka bi şey görmüyor elektrikleri suları evleri bedava emekli oluncada tazminatlarına bunları da katıp ödeyeceğiz oh ne ala. şu kadar daireyse kapıcı tutmak zorunlu olmamalı. böyle bir karar vermek daire sahiplerinin olmalı. gece apartmanda kalması kimsenin işine yaramıyorki başımıza bi şey gelince kapıcıyı armıyo ki insanlarzaten arasakta tel kapatıyorlar veya gezmeye gidiyorlar. yani kapıcılar hayatımızın içinde değiller. adam ev karşılığında oturmak için sözleşme yapıyor hatta bunun için yalvarıyor sigortasız işçi çalıştırma yasak oluncada ekmeğini yediği insanları mahkemeye vermeyi düşünüyor bu tür durumlara çevremde çok rastladım insanlar 30-40 bin civarında tazminatları ödemek için zorlanıyorlar. ayda 800 lira emekli maaşı olan insanlar var 20 dairelik bir apartmanda oturan şahsa maaş ssk ikramiye ödenmesinde kişi başına 70 lira düşüyor insanlar binbir emekle aldıkları apartman dairesinde resmen işkence görüyor.

 11. selin diyor ki:

  kapıcı hanımları temizlik yapıyor alın teriyle parasınıda alıyorlar bendekapıcıyım kimseyle kendimi kıyaslamıyorum neden kapıcılar bukadar sorun oluyor onlar insan deyilmi hakaretleri kapıcılar dinliyor

 12. ali diyor ki:

  kadın ozaman kapıcısıs yerde otur sen oraya gelirken orda kapıcı yokmuydu
  var olduğunu bilebile geldiğin kesin ozaman müstakil yere git site aprtmn gibi yerler şahıslara göre uyum savlamıyor site ve aptmn sakin leri o kuraallara uymak zorun da sen oraya geldiğin deoranın bir yönetmeliği vardı mutlaka ya uy yada git ortalığı bulandır ma aysu karısı

 13. kemal diyor ki:

  aysu hanım sen nereden geldin sen kendini ne zannediyorsun da kapıcı apt sakiniyle aşık atmaya kalkıyo falan gibi laflar ediyosun kapıcı 2-3 yıl sonra birikimiyle araba alınca demek bu kadar zorunuza gidiyo bu kapıcılar sizin pisliğinizi temizliyo her türlü alışverişinizi yapıyo prezarvatif ve orkidinizi dahi aldırıyorsunuz bunlara katlanarak para kazanıyoruz hanımımız tuvaletlerinizi pisliğinizi temizliyo siz götünüzü kaldıramıyorsunuz dahada laf konuşuyorsunuz utanmadan demekki sen apartmanda oturmayı hak etmeyen ukala sonradan görmüş hatta daha görememiş bir insan olmasan bunları yazmazdın

 14. kemal diyor ki:

  aysu hanıma katılıyorum kapıcının arabayla ne işi var kim oluyıoda apt sakinleri gibi davranmaya çalışıyor haddini bilmesi lazım apt sakinleri altın kaplamalı yerden çıktı kapıcılar normalden çok ayıp

 15. kemal diyor ki:

  ikinci yorumumu kaldırırsanız sevinirim

 16. mehmet diyor ki:

  kapıcı binada ki demirleri boyarmı boyasa ek ücretmi yoksa görevimi acil cevap istiyorummm

 17. serkan diyor ki:

  VAY arkadas nedır bu kapıcıların cektıgı ben 27 yasındayım ve babamdan yemedıgım fırcayı yıyorum yonetıcıden anlamadım gıttı buna hakkı varmı sureklı bıseyler buluyo haklı veya haksız buna hakkı varmı kendı ozel ıslerınıde yaptırıyo bı caresı yokmu ayrıca yapmasam ozel ıslerını cıkartmakla tehdıt edıyor hakkı varmı bılgılendırırsenız sevınırım tum meslektaslarıma allah sabır versın bı arda Aysu hanım senı kendını begenmıs ukala şımarık senı haddını bıl sen kımsınde ınsanları sınıflandırıyorsun bızler susuyosak işe ıhtıyacımız oldugundan yoksa emın ol ki yolda bıle kımse senı ın san yerıne koymaz cok ayıp

 18. ufuk diyor ki:

  aysu hanım o kapıcının aldıgı araba varya bir sorarmısın nasıl aldın diye eminimki alın teriyle almıştır sizingibi ya anasından ya babasından ya altındaki karısından veya üstündeki kocasından kalan parayla senin gibi konken masasından haram kazanan kişiler değiliz hattini bil ………………………

 19. tolga diyor ki:

  aysu çooooook terbiyesiz sin sen hem sen kim oluyorsun hakaret ediyorsun benim kafan sen ve senin gibi lerden daha iyi çalışıyor sen kabıcı lar la ne alıp veremediyin var dur ben süyleyim kesin senden birşeyler istedide vermedin ver ver ver ver memlun olursun sen

 20. tolga diyor ki:

  aysu karısı sen nerde yaşıyon hangi şehirde tellini versenesen konuşalım senle

 21. mert diyor ki:

  verdiginiz üç kurus parayı gursagımızda koyuyorsun aysun senin pisligini temizlemekten çöpünü almaktan cocugunun bezini atmaktan biz gocunmuyoruzda sen bindigimiz arabanın peşindemisin biz 3000 derece sıcagın karsısında kömür atarken veya karıştırırken sen kocanla sımsıcacık yatagında sevkine varıyorsun be utanmaz arlanmaz senin bu kapıcılarla alıp veremedin ne bi söylermisin ben 75 daireye bakıyorum haftada 95 saat calışıyorum hafta tatilim bile yok şimdi işimden oldum ben İNSAN DEGİLMİYİM be

 22. ahmet diyor ki:

  ulan aysu denen zilli sen kimsin kendini ne zannediyosun şerefsiz ukala kapıcılar sıçarken gıçınımı taşladı arabada alırız evde alırız sen kocanın koynunda uyurken bizler gecenin bi yarısına kadar senin gibiler üşümesin diye nöbet ağacı olduk sıkıysa bir günlüğüne sen bizim yaptığımız işi yapta göreyim yarı yolda kaçarsın ukala

 23. barıs diyor ki:

  ben 3 seneden berı kapıcılık yapıyorum ve 36 daıreye bakıyorum. geldım gelelı tam 210 ton komur attım ve bu komur parasını bana tahsıl etmıyolar acaba vermelerı zorunlumu veya benım onu tasımam gorevım arasındamı….tesekkurler……..gelelım aysu hanıma evet hanım sın ama bıraz dıkkat etmelısın kendıne sanırım bu kadar ınsallah anlarsın sana demek ıstedıgımı

 24. busra diyor ki:

  babam apartman görevlisi. 1 yıl once emekli oldu fakat halen göreve devam etmektedir. babama emekli maaşı bağlandı diye bizden kapıcı dairesi içi n 250 tl kira istediler. ve bunun üzerine apartman sakınleri toplanıp kira kontratı yapıldı. elektrik, su, yakıt vs. giderler bizim üzerimize yazıldı. resmen sığınak olarak gözüken yerde kiracı olarak oturmaktayız. ayrıca babama toplantıda sen artık kıracısın her türlü hizmeti yapmayacaksın dedıler ama halen herşey yolunda devam etmekte. size sorum bodrum katından bınaya hızmet veren görevlıden kıra alınır mı?? teşekkürler….

 25. NEDİM diyor ki:

  BİR KAPICI SABAH EKMEK DAĞITINCA ÖRNEĞİN 40 DAİREYE BAKIYOR 40DAYREDEN 10DAYRE DÜZENLİ EKMEĞİNİ ALIYOR DİĞER 3 5 DAİRE KAPICIYI TELEFONLA ARIYARAK EKMEK İSTİYORLAR BUNEDENLE KAPICI BİNAYLA FIRIN ARASIDA GİDİP GELMEKTDİR BU HEPSİ HAKDEĞİLMİ 2.KONU DIŞ KAPI SAAT 10DAN İTİBAREN BAZEN KAPALI KALIYOR HER GELEN SAAT 1 2YE KADA KAPICIYI ARIYOR KAPIYI AÇ KAPICI SORUYOR ANAHTARIN YOKMU HANAHTAR EVDE KALDI EŞİMDE KALDI VESAYRE O KAPICI NASIL SABAH KALKAR İŞ YAPAR 3.KONU BİNA AİDATLARINA GELİNCE YÖNETİCİ AİDALARI YAZIYOR KAPICIYI 10 SEFR BAZEN BİR ADAMIN KAPISINA GÜDERİYOR DAHA ÇOK ŞEY VAR AMA HAKLARI YOK SAYGILARIMLA

 26. ayşe diyor ki:

  aysun hanım sen ne diyorsun insanlar sizin pisliğinizi temizliyor benim eşim 60 daireye bakıyor sizin gibi insanlar yüzünden hiç birşey beğenmeyen neparsan yap siz begenmezsiniz siz ancak insanların ekmeğiyle oynarsınız ben ALLAHA havale ediyorum sizi

 27. ayşe diyor ki:

  benim eşim 1 yıllık sözleşmesi var 3 ayda deneme süresi vardı ama deneme süresi bitti bu zamana kadar hiç kağıt üzerinde uyarı almadı tek sucu bi daireden borç para istemesi işten atmayı düşünüyorlar sözleşmesi bitmeden işten çıkartabilirlermi olaydan sonra sürekli işini yapnadığını söylüyorlar aslında yapıyor sabah 7 sabah servizine çıkıyor saat 10 kadar bahçeleri temizliyor binan giriş bölümü silip süpürüyor asansörün içini dışını aynı şekilde 11 bucukta servize çıkıyor akşam saat 7 ye kadar diyer işler yapıyor 7 de tekrar servize çıkıyor hala çalışmadığını söylüyorlar sözleşmesi bitmeden işten atabilirlermi

 28. abdullah diyor ki:

  apo diyorki. kapıcıya verilen para günde bir lira karşılığında her işinizi yapıyor daha ne istiyorsunuz biraz az yeyinde garibanları düşünün

 29. bülent diyor ki:

  aysu hanım benim iki dairem ve arabam da var altmış daireye baki yorum senin gibi çok var gıcık lıgına selam vermiYOM uyuz oluyolar cok hosuma gıdıyo cıkarta mıyolar tayminat vere miyolar kafama gore takılıyom he daıreler de sıtede yonetıcıde benım kıracı elektırıgı suyuda oduyolar bana ıy bakıyo lar bıraz uyuz oluyolar ama olsun meslek taslarım kanunu bılın bıse yapamaz lar bıde yonetime taviz vermeyın

 30. mehmet diyor ki:

  aysu sana hanım diyemiyom ,insanda diyemiyom.zoruna gidiyosa sende kapıcı ol.kendinizi bi halt sanıyorsunuz heralde se3n insan biz hayvanmıyız.ben tersini düşünüyorum sana insan değil,müslüman olduğundanda şüphe ediyorum.her pisliğinizi alan emekçilere karşı saygılı ol.edebini takın saygısız gorgüsüz olma.yarın ne hale düşeceğini düşün ona gore davran.

 31. şenol diyor ki:

  aysun hanım biz kapıçılar olmasa sizleri pislik bogar sizleri 40 yıl sırtımızda taşısak birgün ingirsek yaranamayız bende kapıcıyım kapıcı araba ev alıyosa apartman mı veriyo parasını akşama kadar evde yatacagınıza sizlerde çalısın kendinizi büyük görmeyin sizlerden büyük allahım var

 32. şenol diyor ki:

  ayse hanım daire sahipleri bir yana sizin eşiniz calıştıgına dair dışarıdan eşinizin çalıştıgına dair 2 şait yeterlikoermayın sizi öyle korkutuyolar

 33. volkan diyor ki:

  arkadaşlar aysun gibi cooooooooooooooooooooooooook kendini bilmezler var kafanıza takmayın o kapıcığı bilmez ancak akşamları kocasının altına yatar sabahda sana iş yaptırmayı bilir

 34. mehmet diyor ki:

  aysu sen tambir dengesizsin insanlar buraya kafalarına takılan soruları sormak için geliyor ama bi bakıyorlar senin gibi kendini insan zanneden bi hayvanın yazısına cevap vermek zorunda kalıyor……………..

 35. mehmet diyor ki:

  gelelim begenmedigin kapıcılara 1 sabah kalkar temizligini yapar.2herkesin ekmegini dagıtır.3.yaz aykarı ise bahçeyle ugraşır çimini biçer gülünü budar ve bu çimin üstüne attıklarınız orkidinizi prezervatifinizi temizler..4kış ayı ise kalorifer kazanını yakar,yuttugu kömür tozu ve kül tozlarıda cabası..5 akşam olur ekmegini alır kapına getirir.6 tabi bu saatler arasında kimin muslugu bozulur kiminin sigortası bozulur daha nice böyle şeylerle ugraşır.7gece olur sen eşofmanlarını giymiş tv keyfi veya internet keyfi yaparken senin pis çöpünü atar kiminin çöp pöşeti deliktir heryere pis suyu akar bide onu temizlemeye kalkar…8 kış ayı ise gider kömür atar…..yani kısacası sen bunların hiç birini anlamazsın kapıcı aidata istemeye geldigimi suratın bi karış asılır sanki sadaka veriyon 1 ay boyunca senin işlerini yapıp o evde sıcacık oturmanı sagladıgı hiç aklına gelmez…ama suç sende degil seni doguran anada ve seni yetiştiren o ailende terbiyesiz şey..ve son olarak demekki senin ve sizin apartmanınızda kapıcılık yapan arkadaş bu işleri yapmamışki sen böyle ötüyon..unutma ki 5 parmagın 5şide bir degil sen git önce aynaya bak sonra kapıcılara o pis dilini uzat…git sen kocanı avut ama dur dur allah senin kocana yardım etsin çünkü senin gibi çirkef ve bi okadarda igrenç bir karısı oldugu için allah senin gibi kendini insan zanneden hayvanlarlar karşılaştırmasın…..

 36. mehmet diyor ki:

  aminnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 37. rıza aysuya diyorki diyor ki:

  sevgili aysu sen nasıl bir kötü zihniyete sayipsin kapıcılar ılmasa siz egonuzu nasıl tatmin edeceksiniz herkesin gelirinde gözünüz olmasın onlar alın teriyle çalışıyo ama senin gibi nankörler anlamaz allah seni bir kuru ekmeye bile nasıp etmesin böyle zihniyetsiz olduğun için senin kendine saygın yokki kapıcıya iyi gözle bakamazsın verdiyin aydat kadar konuş sonra adama hooooooşt derler

 38. ayşe diyor ki:

  arkadaşlar bende kadın kapıcıyım AYSU gibiler zavallı benim üstümde de var aynısından kadın kocama takmış vaziyette bizler kapıcı olarak alnımızın terini yiyoruz temizlede giderim namusumla çalıştıktan sonra AYSU gibilere başka şey düşer ev aldım araba aldım gel kuma olarak

 39. TAMER diyor ki:

  AYSUYU içtenlikle tanımak isrerim

 40. mehmet akın diyor ki:

  aysu şerefsizi istersen sana ben hizmet verrim 24 saat yarrak hizmeti hoşuna gider demii…

 41. cumali diyor ki:

  ben asgari ücteretin altında çalışıyorum yani 600 tl maaş veriyorlar. itiraz ettim zaman da kapıyı gösteriyorlar.maşş podrasınıda imzalatıyorlar imzalasamasamda gine kapıyı gösteriyorlar.şimdi ben çıksam ama bir yılımı doldurmadım tazminatımı alabilirmiyim?

 42. cumali diyor ki:

  ulan aşşalık karı sen 24 saat kapıcıyımı gözlüyön.
  benim babam da kapıcı senin kapıcıda gözünmü var…

 43. kapıcı diyor ki:

  arkadaşlar bu Aysun karısının derdi ne biliyormusunuzkapıcısından istemiş oda vermeyince oda çözümü haret etmekte bulmuş aabiiiiiiiiiiip mına koduğum karı sansür girdim arkadaşlar aile var

 44. kapıcı diyor ki:

  ulan Aysun karısı varmı lan diyeceğin evim var arabam var eşimim de arabası var oğlumu okuttum 3milyar alıyor abiiiiiip mına otutturduğumun avradı çatla

 45. kapıcı diyor ki:

  ulan Aysun karısı varmı lan diyeceğin evim var arabam var eşimim de arabası var oğlumu okuttum 3milyar alıyor abiiiiiip mına otutturduğumun avradı çatla

 46. kapıcı diyor ki:

  sayın kapıcı dostlarım bu ve bunun gibi oo çocuklarına kafanızı takıptamoralimizi bozmayın

 47. kapıcı diyor ki:

  sayın kapıcı dostlarım bu ve bunun gibi oo çocuklarına kafanızı takıpt amoralimizi bozmayın

 48. kapıcı diyor ki:

  insan olamassın sen kadın

 49. kapıcı eşi diyor ki:

  mrb bende bi kapıcı eşiyim eşimlede gurur duyuyorum.bizim şuan çalıştığımız binadan kayın pederim emekli olmuş eşimle evlenincede yerine biz geçtik.aslında eşim bir fabrikada çalışıyordu çokta iyiydi yerinde fakat benim sağlık sorunlarımdan dolayı babasının yerine geçti.kapıcılara farklı gözle bakanlara sesleniyorum.asgari ücret alıyoruz çok şükür allaha fakat apartmandakilerin işimiz hariç yaptırmadıkları iş yok:mesela.pazara gitme,evlerinin camlarını duvarlarını silme eczane işlerine koşturma,eşyalarını taşıttırma birşeyi verip uzak bir yere göndermeve daha birsürü şeyler,haaa bide bizi bişe yerine koymayıp kokmuş yemeklerini vermeler kurtlanmış pirinçlerini vermeler daha ne diyelimkii.evin bağzı eskimiş yerlerini yaptırdık beş kuruş vermediler.ayrıca ben ilaçlarla ayakta duran biriyim öyle ev işlerinede gitmiyorum.ufak bebeğim var.bizlere diyorlarya kira vermiyosunuz fatura ödemiyosunuz ohhh sizden iyisi yok diye bize zaten manevi yönden fazlasıyla ödetiyorlar faturasını.benim bebeğim çok büyük tedaviler sonucu oldu anlıyacağınız o benim mucizem ama ona bi beşik bile alamadım yanlış konuşanlara başka bişe demeye gerek yok.

 50. ali diyor ki:

  bende 7ay hizmet verdiğim sitede 6ay kapıcı dairesinde oturdum inşaat olduğu için su yüksek geliyordu işi bıraktım benim adıma olmayan elektirik faturası gelmiş beni mahkemeye verecekler

 51. ANONİM diyor ki:

  bizim milletimiz NANKÖR ne yapıldıgını bilmiyorum laf olsun işte avara 24 saat kapıcıyla ugrasmak lan sen ne ugrasıyorsun adam temizliğini yapıyorsa çöpünü ekmek saatini aksatmıyorsa sen daha ne konusuyrsun yok oraya camasır suyu dökelim yok pis kokuyo yok öyle yok söyle AYSU kıskanma anlının teriyle calısıyorlar senin ne haddine sen kimsinde kücük görüyorsun isterlerde 10da ev alırlar 10 arabada KES SESİNİ OTUR OTURDUGUN YERDE.

 52. Veli diyor ki:

  10 yıldır kapıcıyım. Bütün haklarımı alabilir miyim? Haklarım nelerdir?

 53. wurgun diyor ki:

  Değerli meslektaşlarım ben kapılcılık görevinde 16 yılımı doldurdum.
  Kapıcılık işi bu dünyadaki en zor ve en kutsal bir meslektir bana göre. İnsanın maddi ve manevi olarak sabrının denendigi bir meslek.
  24 saat hizmet ediliyor ve her ihtiyaç duyulduğunda ilk akla gelen kapıcı oluyor yeri geldiğin herşeylerini emanet ettikleri evinin anahtarini bile verdikleri insana aysun hanım gibiler küçük bir ters düşmede hemen ters düşebiliyorlar.
  Bir aparmanın için deki insanlar olmak şartıyla temelin den çatısına kadar her turlu işlerini görüyoruz.

  Sayın aysu hanım sizin gibi insanlar kapıcıyı işinden dolayı kendinize eşit görmüyorsunuz.Ne yazıkki siz de 9 ayliksiniz bizde ve yine ayni kefene sarılıp ve toprakta aynı yer kaplıyacagız Rabbimin huzuruna çıktığımızda da esit olacagız . oysaki alinteri ile kaznarak yaptıgı yatırımlardan dolayı kapıcınızla gurur duymanız lazım.

  İşleri düsünce hemen kapıcıya kosup benim sorunum var sein tanıdıgın vardır deyip yardım talep etmesini biliyorsunuz. Niye işiniz düstügünde muhatap oluyorsunuz.
  24 saat işe hazırız hiçbir sosyal faaliyetimiz yok . gidersin ya sigorta atar ya asansörde kalırlar ya hidrafor bozulur .Hiç bişi olmasa seni arar nerdesin die sorar olan maralin bozulur hiç birşeyden zevk alamazsin.
  yemege oturursun defalarca kalkarsin soguk yemek yer soguk çay içersin. afedersiniz wc de yatakta bile rahat yok. İzinli gününde bile ararlar

  Şimdi soruyorum Aysun hanım ve kemal bey çokmu yine kapıcının aldığı askeri ücret rutubetli, küflü,lağım kokan. kapıcı dairesi ve her seferinde kafasina kaktığınız elektirik su faturası.

  Değerli meslektaşlarım hakaret ve küfür edip bu seviyesiz insanların seviyesine inip muhatap almayınız.

  Sayın arkadaslar herketen ricam Aysun hanım gibi düşünenler çok malesef bizleri insan yerine koyanlar yok. Hakkınızı asla yedirmeyin askeri ücretten aşagı çalişmak ve çaliştirmak suçtur internette her sorununuza cevap var araştırın bu insanlara kendinizi ezdirmeyin.

 54. MEHMET diyor ki:

  BEN MEHMET 26 YAŞINDAYIM EVLİYİM ÇOCUK YOK KAPICILIK İŞİ ARIYORUM İSTANBULDA BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM ARKADAŞLAR BU KONUDA TECRUBELİYİM KADIKÖY ÜSKÜDAR TARAFINDA OLURSA İYİ OLUR ARKADAŞLAR 0543 390 35 72

 55. MEHMET diyor ki:

  BEN MEHMET ARKADAŞLAR BENDE KAPICILIK ARYORUM BANADA YARDIMCI OLSANIZÇOK SEVİNİRİM EGER İÇİNİZDEN BANA YARDIM OLACAK BİRİLERİ OLURSA ONA MİNNATTAR OLURUM İSTANBULDAN OLSUN KADIKÖY ÜSKÜDAR CİVARİNDAN OLURSA SEVİNİRİM BU KONUDA TECRÜBELİYİM ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM

 56. Aysu diyor ki:

  kapıcının görevleri

  Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
  Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
  Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
  Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
  Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
  Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
  Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
  İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.
  Aldığı ücrete karşılık görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi iş kanunu ve iş sözleşmesi esastır.

  sizlerin pislik dediğiniz çöpler (herhalde sizinde çöpünüz vardır) çöpçü dediğimiz işçiler tarafından toplanılıp bazı kişiler tarafından iş olarak görülüp enerji ve gübre olarak geri dönüşümü sağlanmaktadır.
  yine alın teriyle para kazanan bir çok emekçi sizilerin beğenmediğiniz küflü ve lağım kokan kapıcı dairelerinde oturmayıp çalıştıkları iş yerlerinden uzakta kırık dökük gecekondularda oturmakta bi de bunlara kira vermekte yol parası ödemektedirler.
  bütün meslek gurupları alın teriyle para kazanıyorlar.mesela doktorlarda nöbet tutuyor onlarda ihtiyaç duyulduğunda gece yarısı yataklarından kaldırılıyorlar. polisler askerler de kendilerine ihtiyaç duyulduğunda belki yemeklerini bile yiyemeden vazifelerine gidiyorlar. bazen gittikleri yerden geri dönemiyenlerde var.
  fırında çalışanlar sana bana taze ekmek yiyelim diye sen ben uyurken çalışıyorlar. taksi şoförleri tır şoförleri öğretmenler…. vs bu insanların da aldıkları maaşlar belli sıcacık oturdukları evin yakıt paralarını elektrik paralarını kendi ceplerinden ödüyorlar. sizin 1 lira diye küçümsediğiniz paylarına düşen elktrik ve su paralarınıda.. siz tazminatınızı alacağınız zaman küflü? dairenizin elektrik suyunuzun parasıda aldığınız ücrete dahil edilerek tazminatınız ödeniyor.
  birinizin babası emekli olmuş yerine oğlu geçmiş işini bırakmış
  nankör dediğiniz o insanlar karı koca çalışarak bazıları da yakınlarından destek alarak çocuklarını okutuyorlar.
  bir çok insan 3-4 lisan bilip en zor okullarda dirsek çürütüp sizin beğenmediğiniz asgari ücretle çalışıyorlar. ha sizlerin gururla benim de karımın da arabası var derken düşün de konuş beğenmediğiniz asgari ücretten nasıl alıyorsunuz???? istersen 10 daire istersen 50 araba al bize ne o kadar malı alacak paran varsa bir kaçını sat veya işlet villada otur niye kapıcı dairesine mahkum oluyorsun ki bu kadar aç gözlü olma. o kadar malı olan adamı ben kapıcı olarak çalıştırmam çalıştıranı da uyarırım kuşku duyarım. eşyasını sana taşıttırıyor neden mi burun kıvırdığın 3-5 kuruş senin cebine girsin diye hepsi böyle bu apartmandakilerin iyi niyetle verdikleri paranın muhasebesini bu şekilde yaptığını ne bilsin zavallı nankör ev sahibi hayır işlediğini zannediyor.
  göervleriniz arasında eczaneye gitmek de var tabi bu bir sağlık hizmeti insani bir hizmet. bunun lafı bile edilmez. asansörde kalanı da sen çıkaracaksın çok komik apartman seni evlatlık mı aldı pişpiş mi yapacaklar sende işçi statüsündesin apartmanda çalışıyorsun diye ayrıcalıklımısın diğerlerinden iş verenin 1 kişi de olsa 100 kişi de olsa hizmetlisin. ben birilerine sen birilerine o birilerine hizmet ediyor dünya böyle dönüyor
  ayrıca kimse sizi ezmiyor. konut kapıcılarının çalışma şartları ücretiniz apartmanda oturanlar tarafından değil kanun yapıcılar tarafından belirleniyor. o pis pis küfürleri edeceğinize kapıcı dairesinden kira alınmasının suç olduğunu öğrenin. sigortanızı ödemek zorundalar. kapıcı dairesi küflüyse o apartman ya çok eskidir ya bakımsızdır aidatlar ödenmiyordur. kapıcı dairesine bakın öyle girin işe sizi zorla o daireye tıkmıyorlar yok illada o işe girecem diyorsanız ailenize sağlık koşulları uygun bir yerde kirada oturtun.
  şu yukardaki yazıları okudumda sizin çalıştığınız apartmanda oturanlara kahroldum. Nasıl bu kadar iğrenç kelimeler kullandığınızı, kimbilir sizden bi iş istediklerinde onların da karılarını şey yapan çirkin kelimeler sarf ettiğinizi bilseler ayy ayy çoook iğrendim. bu kadar kenef ağızlı insanı bir arda görmedim ağızlarınızdan çıkan her söz lağım gibi kokuyor.

 57. kapıcı gel diyor ki:

  aysu denen kadın bu kadar insan yalan mı konuşuyorda senmi dogru konuşuyorsun yorum yapan kapıcı arkadaşlarımın hepsi dogru bende kapıcıyım sizlerin dilinde bizler gel kapıcı git kapıcı insan degiliz kadınnnnnnnnnnnnn

 58. yavuz diyor ki:

  aysu hanım illakin her işin zorlugu var sizce insanlar hakkını araması sizi neden bu kadar rahatsız ettiki insanlar hakkıda bilir hukukuda sizin yorumunuzdada bence görevli arkadaşlarıda size verecek cevabı vardır milletin malı mülkü varsada onuda alın teriyle almıştır bununda hesabını ne siz nede başkası sorabilir bence insanlardan dilemeniz gereken bi özür var..kim olursa olsun ister hakim ister savcı ister polis ister doktor isterse sizi gibi olsun.sonuçta hekez hakkını arar bunuda hukuken arar.bir emekciyi savunurken bir emekciyi küçük görmekte
  insanlığa yakışmadıgını belirtmek isterim..saygılarımla

 59. kenan diyor ki:

  aysu hanım sız gıdınde gece konduda oturun

 60. ebru diyor ki:

  aysu hanım dicem de siz zaten insanlıktan çıkmışsınız hanım kelimesi size yakışmıyor sizin çalışanlarınız size gözdağı vermeye çalışıyorsa 1. si bu sizin pısırıklığınızdan 2. side onların karakterleridir siz ki işinize gelmeyen yerlerde genellemelerin ne kadar yanlış olduğunu vurgularsınız ama genellemenin en alasınıda siz yaparsınız ben 3 yaşımdayken ailem ist a apartman görevlisi olarak geldi 16 senedir aynı yerdeyiz insanların tatile gittiklerinde anahtarları bizde durur onlar evde yokken hırsız girer biz ilgileniriz su patlar hemen elimizden geleni yaparız apartmanda biri hastalanırsa direk biz sahip çıkarız biz çok gördük sizin gibi sağda solda ahkam kesip yaşlı annesinin babasının yanına gelmeyi bırakın cenazesine gelmeyi bile işten sayan çok insan gördük (alın size genelleme) o yaşlı insanlar bize haber vermeden 1 gece başka bir yerde kalsalar biz evet hani yan gelip yatan biz onları aramaya çalışırız evde bir şeyiniz bozulsa ustanın 300 tl ye yapacağını sadece malzeme parasına biz yaparız ve sizden tek beklediğimiz bizide insan yerine koyup saygı içinde yaşamanız ve gördüğünüzde bir merhaba demenizdir ama dedim ya sizin için bu bile büyük bir meseledir…

 61. ebru diyor ki:

  he ayrıca siz evde eşinize veya çocuğunuza söyleyemediğiniz bir sözün acısınıda apartman görevlinizden çıkarmaya çalışırsınız siz busunuz…

 62. özcan çalgan diyor ki:

  aysu hanın gece ararsın gündüz ararsın orkidim yok kocam eve gelecek prazervetif kalmamış yok kayganlaştırcı jel yok koş eczaneden al gel demesini bilirsiniz ben kapıcıyım bunların hepsini yaşıyorum yanluş anlamayın ama kapıcı karısı senin pisligini temizler yok efendim iş yapmazlarmış kapıcılar olsa pislikten girilmez yaşadıgınız evlere bunları hiç söylemiyorsunz kalkmışsınız buradan kapıcıları şöyle kapıcılar böyle tenkit edersiniz sizi gidi pislikler siz

 63. apartman bebesi diyor ki:

  Zaten kapıcı,çöpçü,temizlikçi vs. sosyal statüde düşük gelirli insanları ayrıştıran bir ülkedeyiz maalesef… oysaki bu insanları ötekileştirenler Aysu Hanfendiler vs. gibi insanlar
  BİLMEZLER senin alın terinle para kazandığını
  BİLMEZLER senin 3 kuruş için ellerinin nasırlandığını
  BİLMEZLER senin iyiliğini insaniyetini anlamazlar
  BİLMEZLER Hakkı ile emek sarfetmeyi
  BİLMEZLER Senin çocuğunun rızkını
  EVET SEN DEĞERLİ KARDEŞİM; KAPICI, ÇÖPÇÜ, TEMİZLİKÇİ, ŞOFÖR BİLMEZLER ANLAYAMAZLAR BUNUN GİBİLER…

 64. naz diyor ki:

  Bana bakın..! kapıcılığa kimse sizi zorlamıyor..hoplaya zıplaya kapılarda yatarak üstüne üstlük o işe girmek için üstüne para vereniniz bile var.?Kira yok,yakacak yok,elektrik,su paranız yok ekstralardan kazancınızda var üstüne üstlük birde durumunuzdan şikayetçisiniz..!Çıkın o zaman kimse sizi zorlamıyor,nankörlük yapmayın..Yaptığınız işler belli..
  Emlakçılık,Tesisatçı,Marketlerden,kebapçılardan..vs servis avantası,Araban varsa korsan taksici,o prezarvatif götürdüğün kişiye özel hizmet..vs daha neler neler terbiye sınırlarınızı aşmayınn…

 65. yılmaz diyor ki:

  ayyyyyssssssuuuu,konuştuğun söz agzından cıkmadığı kesin başka yerlerinden cıkmış bende kapıcıyım senin zihniyetinde var ama suç senin değil kocan yeterince hakını verse ydi senbunu anladın heralde?

 66. yılmaz diyor ki:

  naz_____sende yorumumda nasibin var sende anladın?

 67. EREN diyor ki:

  BAKIN ARKADSLAR KIMSE AGIR KONUSMAYIN AYSU ILE NAZA A S BENN IZGIR KONUSMAYIN TAMA BI BU ISI KENDIMIZ SECTIK GELDIK GORDUK GIRTIK..O KOUDA HAKLILAR AMA AYSU VE NAZ GELINCE ANLADIGA GORE GOZUNUZ KAPICILIK ISINDE .EVE KAPCILAR KAZANIYOR EVDE ALIR ARABADA ESLERI CALSIYOR AYLIK 2000 TL ALSIN BEN GORMEDIMDE MADEN BUNU HESABINI YAPIYONDA ALAM GUZEL BACILARIM EVINZE TEMIZLIKCI KENDINZ YAPIN BEN EŞİMİ ZORLAMI YOLLUYORUM EVINE HER HAFA ALAM CEBINDE DURSUN O PARA GONDERME OZEL ISLERIEN BEN DAIREDE KENDI ISIMIN DISINDA IS YAPARSAN EKSTARIM ALIRIM FARZE OGRETMEN SIN OKULDA CALSIYON DEVELTTEN MAAS ALIYON O RDAN BIRI SENDNE ÖZEL DERS ISTETI HER HAFTA PARASIZMI GIDYORSUN HAYRINAMI GIDIYORSUN NIYE GIDIYON DIYONKI GIDEYIM 3 5 KURUS BU AY FALA KAZANAM DA KENARIYA BISEY ATAYIM.COCUGUUM YARIN IRGUN RAHAT ETTSIN YADA EMEKLI LUNCA RAHAT EDEYIM YADA BI EVE ARABA ALAYIM SEN BUNU DUSUNUYON BENIM BEN KAPICIYIM DIYE BUNU DUSUNME HAKKIM YOKMU BENIM EV SAHIBI YADA ARABA YADA COCUM ICIN BISEY YAPAMAY HAKKIM YOKMU SIZ VE SIZINGILIR ISITIYOR KAPCP ALDIK KAPAIC EVEINE EKMEK BILE ALAMSIN DAIMA BENIM ONUMDE ELLRI BAGLI OLSUNBENIM ONUM DE BASI EGIK OLSUN CAHILDIR BISEY BILMEZ KOYLUDUR DIYE UNUTMA GUZELIM SENDNE BUYUK ALALH VARDIR BIZ ANACAK ALLAH BOYUN EGERIZ…SENDNE 9 AYLIK SIN BENEND E KULA KULLUK EDILMEZ..sızın gıbıler allah kıtap bılmeyenlerdır..allah korkusu olmayandır…kendı buyuk sananlalrdır..neyse uzunlafın ksası ne kadar kazandıgının bılmıyorunm ne ıs yaptıgın eger gercek kapıcılıkda gozon varsa esınle konus ısze yer bulayımsen temızlıgı gıt esınde bızım yaptıgımıız ısı yapsın sende aylık 2500 kazan ayıp degıl alınterı calıntıtı degıl alın terı tatma guzel abalam hakeret gunay dır peygamber eendımz o kadar buyuk adamkı ALLAHIN YANINDA YER ALANBIRISI O BILE KENDISIN KOLEDEN YUKSEK GORMEMMIS SEN KIMSINKI BENI KUCUK GORUYORSUN ASLIN SIZIN GIBI CEBINND E PARASI OLAMAYAN BU ISIDE YAPAYANLAR ZORUNUZA GIDIYOR.. KIZMA GULUM CALISADA SENINDE OLSUN…

 68. murat diyor ki:

  aysu ve naz anlaşılan kocalarınız sizi tatmin edemiyor ama kapıcılar namuslu insanlardır ugraşmayın kapıcılarla onlar size tenezzül etmezler

 69. ufuk diyor ki:

  aysu hanım 18 yıdır kapıcıyım senın gıbı dengezızlerlle cok urasdım ama senınn kadar adısıne raslamadım allah razı olsun bina sakınlerınden senın gıbı gorguzuz degıller ha sunuda soyluyum de catla 2 tane dayre aldım arabamda cok luks olmasana arabam senın dayrenın yarı fıyatı yapar

ekonometre @ twitter ekonometre @ friendfeed ekonometre @ linkedin ekonometre @ rss