İhbar Tazminatı Nedir Hangi Durumlarda Ödenir ?

22 Mart 2012, 12:16:03 Türkiye Gündemi 0 yorum yapıldı 4.466 kişi okudu
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati

 

İhbar tazminatı nedir? İşten çıkartılan her işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerekir mi? İhbar önelleri neye göre belirlenmektedir?
 
Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin İş Kanununun 13. maddesinde belirtilen esaslara uyulmadan sona erdirilmesi halinde işi terkeden işçi ya da işçinin işine son veren işveren aynı maddede belirtilen bildirim önellerine (iş akdinin feshedileceğinin belli bir süre önceden bildirilmesi) ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek durumunda kalacaktır.
 
Bu şekilde ödenecek tazminat uygulamada "ihbar tazminatı" olarak adlandırılmaktadır.
 
İhbar tazminatı, ihbar öneli verilmemiş işçilere verilmektedir. Eğer, işçiye işyerindeki (aşağıda belirtilen) kıdem süresine göre önceden iş akdinin feshedileceği belirtilmiş ve günlük iki saat iş arama izni kullandırılmış ise, ihbar öneli (veya ihbar tazminatı) verilmez. Bunun haricinde, işçinin ölümü, emekli olması, 1475/17-2. bendinde sayılan nedenlerden dolayı iş akdinin bildirimsiz feshedilmesi halinde ihbar tazminatı ödenmesine gerek bulunmamaktadır.
 
İş Kanunu işçinin çalışmış olduğu sürelere göre, akdin sona ermesine kadar geçecek süreleri göstermiş bulunmaktadır. Bu süreler işçinin kıdemine göre artan bir şekilde tespit edilmiştir. 1475 sayılı İş Kanununun 13. maddesinde, süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim üzerine aşağıdaki sürelerin geçmesi üzerine hizmet  akdi feshedilmiş olur.
 
* İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta,
 
* İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta,
 
* İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta,
 
* İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta,
 
Hizmet akdi tarafların anlaşması ile bildirim süresinin geçmesi beklenmeksizin her zaman sona erdirilebilir. Belirtilen bu süreler asgari olup taraflar arasında yapılacak sözleşmeler ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilecektir. Taraflar arasında belirlenen süreler Kanunda öngörülen sürelerin altındaysa bu sürelerin yerine Kanundaki asgari süreleri uygulanır.
 
İş sözleşmesi, işçi veya işverenin tek taraflı bir irade beyanı ile sona erdirilebilmektedir. Ancak İş Kanunu’na göre, sözleşmeyi sona erdirecek tarafın, biri öteki tarafa kanunda düzenlenen süre kadar önceden bildirimde bulunarak fesih bildiriminde bulunabileceği gibi, bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi mümkündür. Süresi belirsiz veya belli olan akitlerde haklı bir nedenin varlığı halinde süre vermeksizin fesih bildiriminde de bulunabilir.
 
İhbar süreleri
 
İş Kanunu’na göre bildirim süreleri,
 
- İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, iki hafta,
 
- İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, dört hafta,
 
- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, altı hafta,
 
- İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, sekiz hafta olarak uygulanması gerekiyor.  Bildirim süresi verilmesi ve ayrıca günlük iki saat iş arama izni verilmesi gereklidir. İş sözleşmesi tarafların anlaşması ile bildirim süresinin geçmesi beklenmeksizin her zaman sona erdirilebilir. Ancak işçi ihbar süresinde çalıştırılıp günlük iki saat iş arama izni kullandırılmış ise ihbar tazminatı alamaz. Çünkü ya süre olarak kullandırılması yada bildirim süresine ait ücreti peşin ödenmesi söz konusudur.
 
İşçi nereye şikayet edecek
 
İş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerinde inceleme memurları tarafından incelenmektedir. Çalışmaya devam eden işçilerin şikayetleri ise Bakanlık İş Müfettişleri tarafından değerlendirilmektedir. Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir.
 
İşten ayrılmış olduğunuza göre, bulunduğunuz ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.
 
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • TechnoratiBu haberi 4.466 kişi okudu.
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati
0

ekonometre @ twitter ekonometre @ friendfeed ekonometre @ linkedin ekonometre @ rss