İç karlılık oranı nedir ve nasıl hesaplanır

07 Eylül 2011, 00:40:39 Türkiye Gündemi 0 yorum yapıldı 5.890 kişi okudu
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati

 

İç karlılık oranı (İKO) yöntemi, yatırım projelerini değerlendirmede, paranın zaman değerini ve yatırımın ekonomik ömrünü dikkate alan yöntemlerden birisidir. İKO, yatırımın gelecek yıllarda sağlayacağı para girişlerinin bugünkü değeri ile para çıkışlarının bugünkü değerini birbirine eşitleyen iskonto oranı olarak tanımlanır. Bu oran aynı zamanda bir yatırım projesinin NBD’ni 0’a eşitleyen iskonto oranı olarak da tanımlanabilir.

İç karlılık oranı nedir ?: Nakit girişlerinin bugünkü değerlerinin toplamını, nakit çıkışlarının bugünkü değerlerinin toplamına eşitleyen orandır.

İç karlılık oranı formülündeki ''i'' çözüldüğünde İKO’nı bulunmuş olacaktır. NBD hesaplamasındaki aynı formul, iç karlılık oranı için de kullanılmaktadır. Buradaki tek farklılık NBD’in bulunmasında i belirlenmiş bir iskonto oranı iken, İKO’nı yönteminde NBD’i sıfıra eşitleyen iskonto oranı bulunmaktadır.

İKO projenin bir bütün olarak kârlılığının hesaplanmasında kullanılabileceği gibi öz sermaye üzerinden sağlanacak getiri oranının belirlenmesinde de kullanılır. Proje finansmanı faaliyetlerinde özel sektör sponsorları genellikle öz sermaye üzerinden projenin sahip olduğu risk derecesine de bağlı olarak getiri oranını belirlerler. İKO’nun bulunmasında deneme yanılma yöntemi kullanılır.

İç karlılık oranı hesaplama örneği:

İnci işletmesi nakit akışları aşağıdaki gibi olan bir yatırım projesini gerçekleştirmek istemektedir. Yatırımın iç karlılık oranını hesaplayınız.

Yatırım Tutarı : 1.500.000 YTL Yıllar Nakit Girişleri(YTL)

Yatırımın Tesis süresi : 1 yıl 1 200.000

2 400.000

3 500.000

4 600.000

5 700.000

Nakit çıkışlarının bugünkü değeri ile nakit girişlerinin bugünkü değerini eşitleyen iskonto oranı olarak öncelikle i = %10’u deneyelim.

YIL NNA İSKONTO 10% NNABD (%10)

1 200.000 0,909 181.800

2 400.000 0,826 330.400

3 500.000 0,751 375.500

4 600.000 0,683 409.800

5 700.000 0,620 434.000

TOPLAM 1.731.500

NBD= 1.731.500 – 1.500.000= 231.500 NBD 0’dan büyük olduğu için İKO’nı %10 dan daha büyük bir değerdir. %16 iskonto oranını deneyelim.

YIL NNA İSKONTO 10% NNABD (%10)

1 200.000 0,862 172.400 2 400.000 0,743 297.200

3 500.000 0,640 320.000

4 600.000 0,552 331.200

5 700.000 0,476 333.200

TOPLAM 1.454.000

NBD= 1.454.000 – 1.500.000 = – 46.000 NBD 0’dan küçük olduğu için %16’ dan daha küçük bir değerdir. NBD yi bir pozitif bir de negatif değer olarak bulduktan sonra aşağıdaki işlemleri yaparak İKO’yu hesaplayabiliriz.

%10 indirgeme oranına göre nakit girişlerinin bugünkü değeri = 1.731.500

Yatırım Tutarı = 1.500.000

Fark = 231.500

%10 ve 16 oranları üzerinden iki bugünkü değer arasındaki fark = 277.500

(1.731.500 – 1.454.000)

Yatırımın iç karlılık oranı = %15

[% 10 + (231.500 X % 6) / 277.500]

İç karlılık oranı hesabı ve yöntemi hakkında bilgi almak ve yatırım yapmak için  bir finans kuruluşundan ücretsiz demo hesap açabilir, hesabınıza yüklenecek ücretsiz paralarla kendinizi deneyebilirsiniz.

 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • TechnoratiBu haberi 5.890 kişi okudu.
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati
0

ekonometre @ twitter ekonometre @ friendfeed ekonometre @ linkedin ekonometre @ rss