Geçici Vergi Nedir Nasıl Hesaplanır ?

16 Ekim 2012, 19:38:40 Türkiye Gündemi 1 yorum yapıldı 423 kişi okudu
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati

Geçici Vergi Nedir ?

Geçici vergiler gerçek usülde vergilendirilen mükelleflerin yani iş sahiplerinin gelir ve kurumlar vergisi bakımından vergililendirilenlerin dönem içerisinde dönem içerisinde üçer aylık gelir durumlarına göre bu gelirlerini yıllık gelire mahsup edilmek üzere peşin tahsil edilmesi halidir. Bunların kapsamı dolayısıyla gelir vergisi , kurumlar vergisi tarafından çizilen kapsamdır. Yani gelir vergisinde ve kurum vergisinde vergiye tabi olanlar geçici vergi yönünden de vergiye tabidirler. Bunun ayırıcı bir yeri şudur. Mesela illere sirayet eden inşaat işleri biri yıl içerisinde başlayıp bitmeyen inşaat işleri ile uğraşanlar geçici vergi vermezler. Tabiki o işin dışındaki işleri ile ilgili elde edecekleri gelirlerden geçici vergiyi yine ödeyeceklerdir. Aynı şekilde tasviye kararı alan şirketlerin tasfiye durumu başladıktan sonra gelir getirici faaliyetleri sona ermiş olacağı ama mükellefiyetleri devam ettiği halde geçici vergi vermelerine gerek kalmayacaktır. Bir de gerçek usüldeki bu mükellefler dışında zirai kazançlar, serbest meslek kazançlarının bazıları gibi kazançların istisna olanları ile gayrimenkul sermaye ücretler geçici vergiye tabi değildirler. 

 Geçici vergi hesaplama  ,  Geçici vergi nasıl hesaplanır

Geçici vergi 3er aylık dönemlerde verildiği için o üç aylık döneme ait işletmenin yada gerçek usülle mükellef bir şahısın üç aylık gelirinin giderleri düşüldükten sonra kalan kar tutarı üzerinden verilir. Kurum vergisi mükellefleri yani bilanço usülünde mükellef olanların gelir tablolarını hazırlamaları kar zarar cetvelini çıkarmış olmaları demektir. Bu kar zararın , kar tutarı eğer geçmiş yıl zararları varsa işletmenin önce o düşülmektedir. Bulunan rakamın vergi oranıyla çarpıldıktan sonraki tutarı önceki dönemde ödenen vergi düşüldükten sonra ödenecek tutar belirlenir. Birinci geçici vergi döneminde ocak, şubat, mart aylarına ait bir vergi ödedik. Bu kez ocak ile nisan , mayıs , haziranı da kapsayan ikinci dönem vergisini öderken çıkan kardan ilk üç ay ödediğimiz geçici vergisini düşer. Kalan kısmı ise ödenecek vergi olarak tespit etmiş oluruz.

Geçici vergi tarihleri  ,  Geçici vergi dönemleri

Geçici vergilerin ödeme dönemleri her üç ayı takip eden ayın ertesinde yani martın ödemesi mayıs 14'de , 30 hazirana kadar hesaplanmış olanlar eylül 14'de , eylül ayının sonuna kadar hesaplanmış olanlar ise ekim-kasım 14'de , bundan sonraki ise şubat 14'de beyan edilmek zorundadır. Ödemelerde beyan dönemlerini takip eden süre zarfında üç gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Dönem içinde işe başlayan veya dönem içerisinde işi bırakan mükelleflerin hesap dönemleri sadece o dönemi kapsadığı ve önceki dönemlerin devir bilançoları görünmediği için genel hesap dönemi değil, özel hesap dönemine takibidir. İncir, kuru üzüm gibi sezonluk ve mevsimlik işler yapanların genel hesap dönemine tabi tutulması olanaklı değildir. Çünkü örneğin kuru incir ve üzümde ekim-kasım-aralık aylarında yoğun bir gelir elde edilmekte fakat diğer aylarda gelirler dibe düşmektedir. Bu nedenle bunları genel hesap dönemine uyarlamak olanaklı değildir. Onun için bunların dönemleri özel hesap dönemi şeklinde düzenlenmiştir.

 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • TechnoratiBu haberi 423 kişi okudu.
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati1

Bir Cevap Yazın | Trackback URL

 1. NAZMİ diyor ki:

  kardeşim nasıl hesaplandıgını ornekle açılasanıza mesela kar nasıl bulunur

ekonometre @ twitter ekonometre @ friendfeed ekonometre @ linkedin ekonometre @ rss