Ev hacizlerine yasal sınırlama getiriliyor

06 Şubat 2012, 09:18:47 Türkiye Gündemi 22 yorum yapıldı 11.034 kişi okudu
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati

 

Yıllarca ailelerin dağılmasına, çocukların travma geçirmesine neden olacak ev hacizlerine yasal sınırlama getiriliyor.

Kimi 'alacaklı-borçlu' dengesi bozuluyor derken, kimi de hacizin insani olmadığını söylüyor.Hukuk dünyası, son yılların en baş döndürücü olaylarına şahit oluyor. Büyük yasal düzenlemeler yapılıyor, alışılmadık kararlar çıkıyor. Yargı, ülkenin dokunulmazlarına tek tek dokunuyor. Büyük resimde, büyük adamların büyük hikâyeleri işleniyor. Ama bunun yanında sokaktaki, sıradan insanlar için de tarihî dönüm noktalarını sağlayan hukuk reformları yapılıyor.

Zaman gazetesinin haberine göre; bunların önemli olanlarından biri de aileleri mağdur eden "ev hacziyle" ilgili getirilmek isteniyor. Yıllarca ailelerin dağılmasına, çocukların travma geçirmesine neden olacak derecede maddî ve manevî baskı nedeni olan ev eşyalarının haczi sınırlandırılıyor. 80 yıldır yürürlükte olan İcra İflas Kanunu'na göre borçlunun evinin talan edilmesi yeni yasal reform ile engelleniyor. Şu anda haciz memurları, sadece kıyafetleri, tencere ve ocağı evde bırakıyor, geri kalan her şeyi alıyor. Kıyafetler ortalığa saçılıp gardıroba el konuluyor. Reform yasalaşırsa bundan sonra evdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, koltuklar, kıyafet dolapları, bilgisayarlara el konulmayacak. Süs, ziynet eşyaları, antika ve paranın da hepsi alınmayacak. Ev hanımının 3 küpesi varsa biri kalacak, 4 bileziği varsa mesela 3'üne el konulacak. Bu da haciz memuru ve avukatın insafına kalmış gibi görünüyor.

Vatandaşlar tarafından olumlu bulunan yeni düzenleme hukuk dünyasını ikiye böldü. Bazı hukukçular haciz konusunda "alacaklı-borçlu" dengesinin alacaklı aleyhine bozulduğu kanaatinde. Ancak diğer kesime göre, ev eşyasının haczi insanî değil, ev halkını, çocukları cezalandırma amacını taşıyor. Bu nedenle de kaldırılması iyi olacak. Bu düzelemenin yer aldığı yargı reform paketi önümüzdeki günlerde Meclis'e gidecek. Ancak hukukçular tarafından epey tartışılacak gibi görünüyor.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu "Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"nda en çok dikkat çeken düzenlemelerden biri "haciz" konusu. "İcra İflas Kanunu'nda düzenleme yapan reform paketinin 9'uncu maddesinde ev halkının ihtiyacı olan eşyaların haczedilemeyeceği düzenlemesi yer alıyor. 1932 yılında kabul edilen İcra ve İflas Kanunu'ndaki düzenlemeye göre özellikle elektrik, telefon, doğalgaz gibi borçlardan dolayı evdeki televizyon, buzdolabı gibi eşyaların haczedildiği düşünülürse bu uygulamanın pek insanî olmadığı bir gerçek.

Taciz için sadece perdeyi alan avukatlar var

Ev haczinin en büyük amacı, borçluyu taciz etmek. Borcunu ödemezse, evine gidileceği, çoluk çocuğunun önünde, komşulara rezil olacağı korkusu insanları borçlarını ödemeye sevkediyor. Şartları zorlamasını sağlıyor. Ama diğer yandan bütün şartlara rağmen borçlarını ödemeyip evine haciz memuru gelince 7'nci kattan atlayıp intihar eden, ailesiyle birlikte kendini öldürmek isteyen çok sayıda borçlu var. Sık sık ajanslara, televizyonlara; eve gelen haciz memuruna, avukata saldıran, intihar eden kişilerin hikâyeleri düştü. Kanundaki bu uygulama bazen gerekli oldu bazen de taciz amaçlı kullanıldı. Bir avukat, stajyerken yanında çalıştığı avukatın hacze giderken, "Sadece perdeleri çek, getir." dediğini aktarıyor. Bu durum da ev haczinin ne kadar kötü niyetli, tacize yönelik kullanıldığını da gösteriyor. Yasa koyucu da burada, borçlu her ne kadar kusurlu, kötü niyetli olsa da ev haczinin aileyi cezalandırmak anlamına geldiği için vazgeçilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Kadıköy esnafından ev eşyası satan Nevzat Bey de, kendilerinin kredi kuruluşu olmadığını, senetle çalışmadıklarını söylüyor. Müşterinin bankadan aldığı kredi ya da kredi kartı ile alışveriş yaptığı için yeni düzenlemenin kendisini bire bir etkilemediğini belirtiyor. Bu görüşten de anlaşılacağı üzere, büyük şehirlerdeki esnaf kredi kartı ile satış yaptığı için bire bir etkilenmeyecek görünüyor.

Avukat, tahsilatçı değil

Bu konuyu kendi aralarında tartışan hukukçular ve özellikle yıllardır hacze giderek dramlara şahit olmuş avukatlar var. Ev eşyasının haczinin kaldırılmasını onaylayan avukatlardan biri de Muhittin Köylüoğlu. "Ben avukatım ve tahsilatçı değilim. İnsanların ev eşyalarının haczedilmesi (ben de yaptım, bu yanlış olmasını değiştirmez) yanlıştır. Hukuka yasaya ve hatta insanlığa aykırıdır." diyen Köylüoğlu, para kazanmak için hukuka aykırı düzenlemeler ve uygulamaların talep edilmesinin avukatlara yakışmayacağını savunuyor. Tencere-tava, buzdolabı haczederek para kazanmak yerine başka iş yapmayı tercih edeceğini söyleyen Köylüoğlu, "Hükümetin bu ve benzeri düzenlemeler için çalışmaları halkın yararına olup, halkın yararına hukuka uygun tasarruf ve düzenlemeleri kim yaparsa yapsın destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu düzenlemeler için hükümeti ve Meclis'i kutlayıp teşvik etmeliyiz. Ki biz avukatların sadece kendi sorunları için değil halkın sorunları ve menfaati için de çaba gösterdiğimiz görülsün." diye konuşuyor. Köylüoğlu, hükümeti bu girişiminden dolayı da kutluyor.

Avukat Mehmet Ali Devecioğlu, "ev eşyalarının haczedilemeyeceği" kuralının kanunda zaten var olan bir kural olduğunu ancak hiç uygulanmadığını söylüyor. "Bu kuralı şimdiye kadar gereği gibi uygulatabilseydik bugün yeni bir kanunla ev haczinin kaldırılmasını konuşmayacaktık." diyen Devecioğlu, "Ama sonuçta ev eşyalarının haczi, borçluya baskı uygulamaktan ziyade hanımını ve çocuklarını (ailesini) cezalandırmak sonucunu doğurmaktadır. Bu yanlıştır." tespitinde bulunuyor.

Avukat Oktay Kocaman ise ev eşyasının haczine karşı olduğunu belirtirken, alacaklı için de bir şeyler düşünülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Kocaman, "Kendi alacağına şahin devlet, vatandaşının alacağına karşı umarsız. İcra iflas hukuku bu noktada değişen dünya ve insanla örtüştürülmeli. Borçlunun borcundan dolayı intihar etmesini önleyeyim derken alacaklıyı bir süre sonra borçlu duruma sokmak değildir." diyerek kaygısını dile getiriyor.

'Haciz yapmadan ağlayarak evden çıktım'

İşin böyle hukukî-teknik boyutunun yanında bir de duygusal atmosferi var. Her gün onlarca hacze giden avukatlar da duygusal olarak çok etkilenebiliyor. Bunlardan biri de genç avukat Tayyibe Kaygısız, mesleğe başladığında uzun süre icra işi yapmış. Her gün haciz memuru ve nakliyecilerle evlerin kapısını çaldığını söyleyen Kaygısız, en çok buzdolabının boşaltıldığı anların kendisini üzdüğünü anlatıyor. Kaygısız, "Evin hanımı buzdolabının dondurucu kısmını kışlık yiyeceklerle doldurmuş, onların hepsini çıkartıp dolabı alıyorsunuz. O an çok rahatsız edici oluyor." diyor. Hacze gittiği evde çocuklara bakan babanne ya da anneannenin 'eşyaları almayın' diye yalvardığını söyleyen Kaygısız, "Bir gün hiç unutmuyorum. Bağcılar'da bir eve gittim. Soba yanıyordu, üzerinde çamşırlar serili. Yanında bir masa, çocuklar ders çalışıyordu. Borçlu olan baba bir plazma televizyon almış, parasını ödeyememiş. Onu alacaktık, evin otistik çocuğu varmış, anne onu okula götürmüş. Sadece çocuklar vardı evde. O yoksulluk hali o kadar içime dokundu ki, televizyonu almadan ağlayarak çıktım evden. Haciz yapamadım." diye başından geçen hikâyeyi böyle anlatıyor.

'Mafya devreye girer' endişesi

İlk bakışta İcra İflas Kanunu'nun "Haczi Kabil Olmayan Mallar ve Haklar" başlıklı 82'nci maddesine ilişkin yapılmak istenen yeni değişiklik hukukî ve insanî görünüyor. Ama olaya farklı açıdan bakan hukukçular da var. Borçluyu, en çok evine gelecek haciz ihtimalinin korkuttuğu ve bu nedenle borcunu ödediği belirtiliyor. Eğer bu yaptırım kalkarsa borçlunun borcunu ödemeyip, alacaklıyı mağdur edeceği ifade ediliyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra İflas Hukuku ve Medeni Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, özellikle esnafın bu yeni yapılmak istenen düzenlemeden mağdur olacağını belirtiyor. Esnaf, bir kişiye ev eşyası sattığında parasını alamadığı gibi eşyaları da geri alma imkânından yoksun olacağını savunan Prof. Dr. Karslı, bu şekilde borçlu korunurken alacaklının mağdur edileceğini söylüyor. Hukuk içinde alacağını temin edemeyen kişilerin mafyaya bulaşacağını, sistemin de altüst olacağını belirten Karslı, hatalı düzenlemeden geri adım atılması gerektiğini kaydediyor. Avukat Vedat Özcan ise bu yasal düzenlemenin avukatlar aleyhine işleyeceğini düşünüyor.

Oluşacak sıkıntılar için çözüm önerileri de var..

Yeni düzenlemeye tam değil de kısmen karşı olup çözüm önerileri geliştirenler de var. "Yeni getirilecek düzenlemede, haczedilemeyecek şeyler tek tek sayılacak mı? Yoksa eve hacze gitmek tümden mi imkânsız hale gelecek?" şeklindeki soruların da yasa ile cevaplanması gerektiğine değiniliyor. Avukat Mahmut Asrağ da, bankaların ve diğer kredi kuruluşlarının yıllardır uyguladığı bilgi havuzu sistemi gibi özel kişiler arasında da "sabıka sicili" gibi borç ödeme sicilinin oluşturulabileceğine dikkat çekiyor. Mal satan kişinin, esnafın bu sicili elektronik ortamda görerek ona göre alışveriş yapabileceğinin altını çiziyor. Borcunu ödemeyenlere satış yapılmamasını öneriyor.

 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • TechnoratiBu haberi 11.034 kişi okudu.
 • Digg
 • del.icio.us
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • MySpace
 • Technorati22

Bir Cevap Yazın | Trackback URL

 1. nurettin diyor ki:

  ŞİKE YASASINI 1 GECEDE DİĞER YASALARI AYNI GÜNDE ÇIKARIRKEN YENİ EV HACİZ YASASINI NEDEN BUKADAR UZATTINIZ ANLAYAMADIK.HA BU GARİBANLARIN MESELESİDE ONDANMI DİYORUZ.MADEM ÇIKARTMAYACAKTINIZ BUKADAR İNSANLARI NEDEN UMUTLANDIRDINIZ AVUKATLARI ATAĞA KALDIRTIP İNSANLARI PERİŞAN ETTİNİZ ANLAMIŞ DEĞİLİM AMA PARDON BURASI TÜRKİYE DEMİ YASA YAPICILARI UNUTMAYIN KESER DÖNER SAP DÖNER GÜN GELİR HESAP DÖNER UNUTMAYIN.
  MAĞDUR İNSANLAR ADINA UMARIM ONLARIN YAŞADIKLARI BİRGÜN BAŞINIZA GELİR OZAMAN BU GARİBANLARI ANLARSINIZ……

 2. abdullah serakan diyor ki:

  bir an önce bu yasanın çıkmasını istiyoruz avukatlar iliyimizi kuruttular

 3. elif arya diyor ki:

  Adalet Bakanı Verdiği Sözü Unuttumu???

  Evlere yapılan içra kadına ve cocuğa İşkencedir.
  yasa bir an önce onaylanmalı. Evlere icrayı bir an önce kaldırılmalı
  Bankalar Sokaklara kurdukları stantlarla İşsiz gençlere Kredi kartı dağıtıyor – Hedef belli çocuklarımızı bataklığa çekerek Çocuğun ailesine Evine yapılan icrayla türk aile yapısını dağıtmak
  Yüz yıllardır Türk aile geleneğini yıkmak için Aile bireylerini Kredi kartlarıyla borçlandırıp daha sonra borçlu kişiye kredi vererek ödenemeyen para için Evlere icra götürerek aileyi perişan etmek__
  Evlere icra mutlaka yasayla durdurulmalı
  Eve yapılan İÇRA Kadına ve beşikteki bebeye devlet eliyle yapılan işkencedir__
  evlere i,çra biran önce kalkmalı

  bu yasayı meclisten geçirmek için hala ne bekliyorlar..

 4. semra vardar diyor ki:

  ben 2 çocuklu eşimden ayrılmış devlet memuru bir bayanım banka borçlarım o kadar çokki maaşım ödemeye yetmiyor bunun üstüne birde faizleriyle çoğalıyor zaten yarısı kendi borcumsa yarısıda faizdir evime icra gelcek diye çok korkuyorum geceleri uyuyamaz hale geldim ne olur artık evlere icra kalksın ve onaylansın neyi bekliyorlar bilmiyorum tabiki kendilerinin tuzu kuru garibanı düşünmüyorlar

 5. mehmet barla diyor ki:

  elif kardeşime katılıyorum bir an önce bu yasanın çıkmasını istiyoruz bir kredi kartı aldım hayatım alt üst oldu almaz olaydım hergün beni tehdit edip eve icra getırcez diyor avukat huzurum kalmadı evde aldığım asgari ücretle de ödeyemiyorum

 6. nejo diyor ki:

  Evlere yapılan içra kadına ve cocuğa İşkencedir.
  yasa bir an önce onaylanmalı. Evlere icrayı bir an önce kaldırılmalı.velaki yasayı çıkamayacaktınız neden dillendiripte avukatları atağa kaldırdınız.neden gariban çocukları -anneleri-kadınları yıpratıyorsunuz.kendinize uygun yasalar bir bir geçiyor.yazıktır bu garibanlara

 7. hasan diyor ki:

  Evlere gelen icra insanlık dışı bir davranış işgencelerin en büyüğüdür.Bu hükümet bu kanunu yasalaştırırsa şimdiye kadar aldığı oyların üzerine enaz 15 puan daha koyar.bütün garibanlar ve madurlar hükümeti destekleyeceklerdir.Kanunun biran önce çıkmasını bekliyoruz.Avukat denen modern cellatlara daha fazla madurları ezdirmeyin

 8. veli diyor ki:

  teşekkürler

 9. erkan diyor ki:

  bu bır soglentıydı geldı gectı bende bı hacız maduruyun 12 yasında oglum 5 yasında kızım var evde buyuklerden kımse yoken kızımın ve oglumun onunde esyaları hacız etmısler bu cocuklarım aksam eve geldıgımde aglıyarak baba bıze bagırdılar baban parayı odemese gelıp obur esyalarıda alacagız demısler devletımız duyarlımı bukonuda bılmem bu ufak yastakı cocukların pıskolajı olarak ne duruma dusmuslerdır anlayın devlet buyuklerımız kendılerını bu hacıze madur kalan ınsanların yerlerıne koysunlar 1 dk lıgına nasıl olurlar acep ınanmayın boyle seylere kalkmaz bu hacız zıkımı

 10. şakir diyor ki:

  arkadaşlar,,,alacaklı,,borcun az olması sebebiyle haciz yapabılıyor borç buyuk oldumu yapamıyor,,,,buyuk borca karsı haciz yapılırsa borç kalmayacagından yapmıyorlar,,,madem kart magduru olacaz,,,buyuk para alalım bari,,,benim 6 kartım 55,000 tl ödeyemessem idammı edecekler,,,boş boş gelıp gıdecekler ,,5 yıl sora sicil temize ıkacak 7 ila 10 yıl arasıbndada borç unutulacak,,,,,

 11. şakir diyor ki:

  KİMSE KREDİ BORCUNDAN KORKMASIN,,,HİÇBİR ŞEKİLDE İNSANIN BORCU YÜZÜNDEN ÖZGÜRLÜGÜ ELİNDEN ALINAMAZ….HACİZE GELİRLERSEDE GELSİNLER EVDE NE WARKİ GÖTÜRECEK,,,,,PLAZMA,,DOLAP,,ÇAMAŞIR MAK,,OCAKLI FIRIN,,OTURMA GURUBU,,,,BUNLARIN HEPSİNİ TOPLASALAR DAHİ BENİM BORCUM SİLİNMEZ ,,,SİLİNMİCEGİ İÇİN YANİ BORCUMA KARSILIK EŞYALARIN DEGERİ BORCUM KADAR OLMADIGI İÇİN ALMİCAKLAR,, SADECE ADINIZA BİŞİ ALMAYIN,,ARAÇ,,ARSA,,EV GİBİ,,, BAŞKADA BİŞİ YAPAMAZLAR,,,RAHAT OLUN ARKADAŞLAR İDAMMI EDECEKLER NAPCAKLAR Kİ BENİM BANKALARA BORCUM ANAPARA OLARAK…6 BANKA TOPLAMDA 60,BİN TL CİVARI,,,FAİZİDE EKLERSEK OOHOOO :D :d.D:d

 12. şakir diyor ki:

  5 YIL SORA SİCİLİN TERTEMİZ OLCAK HİÇ KREDİ KULLANMAMIŞ BİRİ GİBİ TEMİZLENCEK….7 İLA 10 YIL ARASINDADA ZAMAN AŞIMINA UGRAR GİDER,,,HA PARAM OLURSA BELKİ ÖDERİM AMA YOKKİ,,ÇOK İNSAN TANIYORUM KARTLARI BİLE BİLE PATLATIYOLAR ,,,KIMSEYE BİŞİ OLDUGUNU GÖRMEDİM

 13. yaşar diyor ki:

  1995 yılında vakıfbanktan kredili bir araba aldım bu aracın ana parasını ödedim faizlerini ödeyemedim ve aracı sattım ama şimdi banka benden para istiyor ne yapmam lazım zaman aşımı olması gerekmiyormu

 14. alper diyor ki:

  icra neden evlerden kaldırılsın;icraya giden avukat biliyor ki gidilen saat de evde evin reisi olmayadığını iyi biliyor. bir ev hanımı kanunları ne kadar bilebilir ki,bundan faydalanarak hakimlerden daha çok yetkisi olan icra memuru ile mağdur etme yöntemlerini çok iyi bildikleri için ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar.tabi ki bu durumda intiharlarda olur,boşanmalarda,aile dağılmalarıda,darplarda.ticari borçların evle,çocukla ne ilgisi var,mafya bile aile bireylerinden kadın ve çocuğa dokunmuyor ama avukat ve icra daireleri…….

 15. Hasan diyor ki:

  Evimi kiraya verdim. Ahmet G. Adlı vatandaş 1 sene boyunca oturdu. 3 kirasını ödedi kalan kiralarını ödemedi. Elektriği, Suyu, Doğalgazı kaçak kullandı. sadece Su elektrik Doğalgaz fatura toplamı 4000. Tl. Allah aşkına bu kişi garibanmı yoksa yasadaki boşlukları iyi değerlendiren asalak mı? Bende maaşlı çalışanım olabildiğince ödeyemeyeceğim borcun altına girmemeye çalışır girersemde ona göre harcayım. Tabiki İstisnalar var ama benim anlattığım gibi asalaklarda çok.

 16. fakir diyor ki:

  yazık bu adelete cek yasası 1günde cıktı cünkü zenginin işi görülüyor ceza evi boşatıldı 1günde cıktı yasa ama fakirin yasası cıkmıyor nedense uzayıp duruyor cünkü devlet zenginin devleti işine öyle geliyor buşverin unutun bu yasayı fekirin canı cıksın diyorlar

 17. CEVDET SOLAK diyor ki:

  AKATLARIN HEPSİ

 18. CEVDET SOLAK diyor ki:

  40 MİYAR BORCUM VAR HİÇ BİR ŞEYİM YOK NEYİMİ ALACAKSINIZ AVKATLAR BAKALIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM………..

 19. murat tan diyor ki:

  kim alabiliyosa gelip alsın

 20. murat tan diyor ki:

  alahın verdigi bir canınız var benım 87 bin tl borcum var haktır ama yok siz kendinizi üzmeyin onlar nasıl alabılck ndıye onlar üzülsün avukat gelip götursun istedigni çıt bile çıkarmam varmı ötesi arkadaşlar siz düşündkçe kafayı yersiniz atın ölümü arpadan olsun çocklarınızn pisikolojisni bozmyın bir canımz var onuda alabiliyosa alsınlr devletımıze boynumuz kıldan ınce ama rıca edyruz ev icra biran önce kalksın fakırlr rahat bır uykya dalsınlr

 21. mustafa akkaya diyor ki:

  bu ülkede kanun ve yasaları düzanbaz sahtekar hırsız kadınlar kendı aleyhıne istedıgı gıbı kullanıp boşanıyorla ve hayatını yasıyorla nafaka da alıyorlar kanunlar veya adalet sadece kadınlar ıcınmı

 22. ayşe diyor ki:

  babamın borcundan dolayı ev eşyalarımım icra götürdü babamın ikametgahı aynı evde oldugu için ben sonra icra müdürlügünden giden eşyaları ihaleyle aldı aynı eşyaları tekrar gelip yazdılar ama o eşyaları ben aldıgıma dair elimde belge var şimdi o eşyaları tekrar icra ile götürebilirlermi bu arada eşyaların bulundugu yerleşim yeri benim üzerime kayıtlı işyeri bana yardımcı olursanız sevinirim acil cevap bekliyorum lütfen yardımcı olun ne yabacagımı bilmez haldeyim babamıda dışarı atamam babam ama bu durumdan ötürü madur durumdayım lütfen cevap yazın

ekonometre @ twitter ekonometre @ friendfeed ekonometre @ linkedin ekonometre @ rss